Styret

Sesongen 2020/2021


Leder - Christine L. R. Jacobsen: 920 93 351

Kasserer - Hanne-May S. Høibach: 992 27 650

Materialforvalter - Fred-Eivind Josefsen: 930 69 859

Sportslig leder faglig - Sten Evjeberg-Hansen: 908 66 588

Sportslig leder administrativ - Roar Almquist 913 18 083

Felles e-post til styret: tjomehandballgruppe@gmail.com