Styret

Sesongen 2022/2023

Felles e-post til styret: tjomehandballgruppe@gmail.com

Thor-Anders Larsen

Leder


Roar Karlsen

Nestleder

Jeanine Elisabeth Mathisen

Sportslig leder

Heidi Hellberg Hagen

Materialforvalter

Birgitte Christensen

Kasserer

Nils Sonberg Wilhelmsen

Sekretær

Åse Bækkevold Kloster

Dommeransvarlig

May-Linn Castellan

Arrangementsansvarlig

Renathe Thon Neslow

Sponsoransvarlig

Marianne Køien

Søknads- og SOME-ansvarlig