Styret

Sesongen 2023/2024     

Felles e-post til styret: tjomehandballgruppe@gmail.com

Heidi Hellberg Hagen

Leder


Roar Karlsen

Nestleder

Jeanine Elisabeth Mathisen

Sportslig leder

Sissel Nerem-Woldsæter

Materialforvalter

Birgitte Christensen

Kasserer/ Økonomiansvarlig

Renathe Thon Neslow

Sponsoransvarlig

Søknadsansvarlig

Ole Magnus Svanevik

Dommeransvarlig

May-Linn Castellan

Arrangementsansvarlig

Else Muri

SOME/ Nett-ansvarlig

Marianne Køien

Sportslig ansvarlig/ sekretær