Velkommen til kamp

Informasjon til spillere, lagledere, dommere og publikum

Velkommen til kamp i Tjømehallen.

Bortsett fra hvis du er syk. Da håper vi at du holder deg hjemme. :-)

Hvis du derimot er frisk og kommer for å spille, dømme eller se på kamp, så gleder vi oss til å møte deg. Vi ber om at du tar hensyn, vasker/desinfiserer hender og har 1 m avstand til andre mens du er i Tjømehallen.

Lagene

Hallansvarlig (med gul Fair Play vest) vil ta imot lagene når dere kommer og tildele garderobe. Hvis dere ikke umiddelbart ser personen med gul vest, så ber vi om at lagleder tar kontakt med billettluka.

Garderober kan benyttes forutsatt at 1-meters-regelen overholdes til enhver tid. Dusjene er stengt, men toalettene kan benyttes. Det er allikevel ønskelig at lagene kommer ferdig skiftet og med fylt vannflaske. Trener/lagleder er ansvarlig for at 1-meters-regelen overholdes i garderoben og at det er ryddet og klart for rengjøring når laget forlater garderoben.

Så lenge kamptropp er lagt inn i TA, så trengs ikke ytterligere kontaktinformasjon for lagene. Hvis TA av en eller annen grunn ikke er benyttet, så må lagene ha med en ferdig utfylt liste med navn og mobilnummer til alle spillere/lagledere som deltar på kampen (ref regler for smittesporing).

Det er ingen andre steder enn selve hallflaten som egner seg godt til innendørs oppvarming. Sjekk banedagboka og se hvor lang tid dere har på banen før kamp, og hvis dere trenger lenger tid så prøv å være kreative.

Husk at alle skal følge 1-meters regelen – overalt og til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming og kampaktivitet.

Publikum

Alle tilskuere må registreres med navn og mobilnummer ved billettluka. Vi oppfordrer alle til å benytte seg av QR-registrering via qrona.nif.no. QR-kode for Tjømehallen henger ved inngangen og ved billettluka. For de som ikke har mulighet til dette, så vil papirliste være tilgjengelig.

Vi ber om at dere så langt det er mulig betaler billetter og kioskvarer med vipps eller kort.

Vi har plass til 70 tilskuere på tribunen av gangen, og det er merket opp plasser der man kan sitte. Husk å alltid holde 1 m avstand til alle, også til nærkontakter/familie. Vi har ikke hatt problemer med for mange tilskuere, og har derfor foreløpig ikke satt noe tak på hvor mange tilskuere hver spiller kan ha med seg.

Med tanke på avstands-reglene ber vi om at publikum ikke oppholder seg lenge i foajeen før eller etter kamp. Hvis det er flere kamper og/eller mange tilskuere, så bes publikum om å trekke raskt ut av hallen.


Ta kontakt med oss på tjomehandballgruppe@gmail.com hvis du har spørsmål.

Sees i Tjømehallen!