Instrukser ved arrangement

Instrukser for dugnadsvakter ved seriekamper

Instruksene under er oppdatert med retningslinjer fra Norges Håndballforbunds Veileder for kamper og arrangement for å håndtere smittevern.

Instrukser for hallansvarlig/arrangementsansvarlig

Instrukser for sekretariat

Instrukser for billettansvarlig

Instrukser for kioskansvarlig


Instrukser til dugnadsvakter ved mini-/aktivitetsturneringer..... under utarbeidelse...