Instrukser ved arrangement

Instrukser til dugnadsvakter ved kamper og mini-/aktivitetsturneringer i Tjømehallen - mer informasjon kommer

Hallansvarlig

Smittevernsansvarlig

FairPlay-vert

Kioskvakter

Billettvakter

Sekretariatsvakter

Huskeliste for mini- og aktivitetsturneringer

Huskeliste for seriekamper

Seriekamper

Kioskvakter

Billettvakter

Sekretariatsvakter

Mini- og aktivitetsturneringer

Kioskvakter

Billettvakter

Sekretariatsvakter