Rutiner og regler på leie av Tjømehallen

Retningslinjer for fast og enkeltvis leie av kommunens lokaler

Leietagere plikter å sette seg inn i gjeldene retningslinjer for leie av kommunens lokaler.