Smittevern

Retningslinjer for smittevern under koronapandemien

Utbruddet av Covid-19 medfører at alle idrettslag må følge gjeldende retningslinjer for smittevern fra Helsedirektoratet, Norges Håndballforbund (NHF) og sin lokale kommune.

All informasjon om smittevern i Tjøme Håndball kommer til å oppdateres her på www.tjomehandball.no. Hvis det blir endringer i de nasjonale eller kommunale veilederne, så vil Tjøme Håndballs rutiner også bli endret og oppdatert her på siden. Viktige endringer vil varsles via Spond og/eller epost til spillere og foresatte.

De viktigste smitteverntiltakene

De tre viktigste tiltakene som kan forebygge smitte i idretten og som vi alle sammen hele tiden må følge er:

  1. Om du er syk - hold deg hjemme. Dette er det aller viktigste tiltaket.

  2. God hånd- og hostehygiene.

  3. Hold minst 1 meters avstand. Det eneste unntaket er for spillere under 20 år mens de utøver idrett som krever nærkontakt.

Retningslinjer for smittevern

Alle spillere, foresatte, trenere og oppmenn er ansvarlige for å sette seg inn i og følge Tjøme Håndballs smittevernsregler for treninger, samt for kamper og arrangement når det er aktuelt.

Si fra til treneren på laget ditt med en gang hvis du eller noen av dine nærkontakter får påvist Covid-19. Treneren vil melde fra videre i klubben.

Hva gjør vi hvis noen i klubben blir smittet

Generelt i Tjøme Håndball så gjelder følgende for spillere og trenere/støtteapparat, basert på retningslinjene i Norges Håndballforbunds Protokoll for trening og kamp i barne- og ungdomshåndballen:

  • Personer som har fått påvist Covid-19 skal være i isolasjon og følges opp av den lokale helsetjenesten. Laget skal umiddelbart i karantene og kan først gjenoppta aktivitet etter karantenens utløp eller når helsemyndighetene gir klarsignal. Helsemyndighetene avgjør om lagets øvrige spillere og trenere/støtteapparat må testes.

  • Personer med nærkontakter som har fått påvist Covid-19 skal være i karantene i 10 dager og kan dermed ikke delta i lagets aktivitet.

  • Personer som testes for Covid-19 skal ikke delta på noen aktivitet i klubben før et negativt testresultatet foreligger OG vedkommende har vært frisk og symptomfri de siste 24 timer.

Utfyllende regler for når man kan komme tilbake til laget finnes i kapittel 2.2 Andre tiltak i Protokoll for barne- og ungdomshåndballen.

Ytterligere informasjon om Tjøme Håndballs rutiner ved smitteutbrudd finnes under Retningslinjer for trenere, oppmenn og styre.


Viktige lenker

Protokoll for trening og kamp i barne- og ungdomshåndballen fra Norges Håndballforbund (NHF)

Veileder for gjennomføring av kamper og arrangement i barne- og ungdomshåndballen fra Norges Håndballforbund (NHF)

Helsedirektoratet - Retningslinjer for smittevern innen idrett

Retningslinjer fra Færder Kommune

Og hvis du vil vite enda mer

NHF - Samleside med korona-informasjon

NIF - Samlet informasjon om koronavirus

FHI - Samlet informasjon om det nye koronaviruset